Skip to content

Mobiele surveillance

Onze surveillanten staan 24/7 paraat voor het uitvoeren van controlerondes, brand- en sluitrondes, openingsrondes en natuurlijk alarmopvolging.

Mobiele surveilance

Staan 24/7 paraat

Van mobiele surveillance gaat een grote preventieve werking uit. Bovendien geeft het onze opdrachtgevers rust en een gevoel van veiligheid. Er wordt namelijk op hun spullen gelet als zij er niet bij zijn.

Van oudsher is beveiliging vooral nodig in de avond-, nacht- en weekenduren. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker overdag een beroep gedaan op de surveillanten. Dat kan bijvoorbeeld als medewerkers in een onwenselijke situatie komen en hulp nodig hebben. Controle van gebouwen die overdag niet benut worden, maar wel op alarm staan. Onze surveillanten kunnen snel ter plaatse zijn. Volgens de gemaakte afspraken wordt de situatie beoordeeld en afgehandeld. Daarna wordt een rapport opgesteld en verzonden aan de opdrachtgever. In feite is de surveillant uw sleutelhouder. U hoeft niet wakker te liggen of uw pand goed is gecontroleerd en afgesloten. Ook wordt uw nachtrust niet verstoord als het alarm toch een keer af gaat. Onze surveillant handelt het alarm af. U wordt uitsluitend gebeld als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Dat moet een geruststellend gevoel geven.

Naast de operationele inzet kunnen de surveillanten u ook voorzien van de noodzakelijke adviezen als het gaat om beveiligings- en veiligheidsaspecten.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening als mobiele surveillance bestaat daarom uit:

  • Alarmopvolging
  • Collectieve beveiliging (bedrijventerreinen)
  • Openingsrondes
  • Brand- en sluitrondes
  • Controlerondes
  • Visitaties

Is permanente aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker gewenst of noodzakelijk, dan kunt u uiteraard een beroep doen op onze objectbeveiligers. Zie hiervoor Objectbeveiliging.