Skip to content

Opleiding verkeersregelaar

Traffic Beveiliging BV verzorgt uw opleiding tot beroeps verkeersregelaar.

Opleiding Verkeersregelaar

Doel van de opleiding

Volgens de regeling verkeersregelaars mogen, naast de politie, ook anderen officieel het verkeer regelen. Om dit in goede banen te leiden en gecontroleerd te laten verlopen is landelijke regelgeving ontwikkeld. Daardoor kan men de verkeersregelaar zien als verlengstuk van de politie. Echter, er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan.
Afhankelijk van het type verkeersregelaar moet men een officiële opleiding volgen. Dat geldt voor de onderstaande groepen:

  1. De verkeersregelaar die ingezet wordt voor commerciële activiteiten bijvoorbeeld transport begeleiding.
  2. De verkeersregelaar die beroepsmatig wordt ingezet bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.
  3. De evenementenverkeersregelaar die voor een of meerdere evenementen wordt ingezet.

Traffic Beveiliging B.V. leidt vooral op voor de verkeersregelaar die beroepsmatig wordt ingezet bij wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten op of langs de weg.

praktijk opleiding verkeersregelaar

Inhoud van de opleiding

De cursus bestaat uit een theorie en een praktijk deel. Er wordt een dagdeel besteed aan het volgen van de theorie op gebied van de wet- en regelgeving, weggedrag van bestuurders, reactiesnelheid en remafstand, geven van opdrachten aan weggebruikers, omgaan met agressie, verkeersregels en verkeerstekens, de eigen veiligheid en de verplichte veiligheidskleding. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij voorbeelden uit de praktijk.

De overige dagdelen bestaan uit de training in de praktijk. U gaat samen met ervaren instructeurs de weg op. Nadat de instructeur heeft laten zien hoe het verkeer regelen i de praktijk werkt, gaat u samen met de instructeur de eerste stappen zetten in het verkeer regelen. De steun van de ervaren instructeur wordt gedurende het verloop van de training afgebouwd tot u zelfstandig het verkeer kunt regelen.

In het laatste dagdeel volgt het landelijk erkende examen onder toezicht van een examinator.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 6 dagdelen inclusief het praktijkexamen.

Locatie van de opleiding

De opleiding wordt gegeven op onze locatie in Enschede. (Uiteraard is een cursus op locatie ook mogelijk. Neem voor vragen hierover contact met ons op).

De opleiding wordt gestart zodra minimaal 5 deelnemers zijn aangemeld. Er kunnen maximaal 8 deelnemers per opleiding ingeschreven worden. Hierdoor wordt de individuele aandacht per deelnemer gegarandeerd.

opleiding verkeersregelaar

Resultaat van de opleiding

Zodra de opleiding is afgerond en het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan de aanstellingspas worden aangevraagd via de werkgever of de gemeente. De aanstellingspas is maximaal 5 jaar geldig.

Kosten van de opleiding

De kosten voor de gehele opleiding zijn € 549,00 per deelnemer. Dit is inclusief:
– Theorie
– Praktijktraining (altijd 2 begeleiders)
– Praktijkexamen
– Lunch
– Gebruik materialen

Subsidiemogelijkheden

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten van deze opleiding door de gemeente of het UWV. Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden en neem contact met ons op.

Aanmelden voor de opleiding

U kunt zich individueel aanmelden voor deze opleiding. Vul daar onderstaand formulier voor in. Indien u een groep wilt inschrijven, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden van een groepsopleiding.