Skip to content

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen worden om verschillende redenen getroffen.

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De tijdelijke maatregelen kunnen te maken hebben met een evenement, werkzaamheden op of langs de weg, afsluitingen van wegen enz. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen worden door ons ontworpen op basis van de geldende wet- en regelgeving.

Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn er in verschillende vormen. Tevens zijn de te nemen maatregelen afhankelijk van de tijdsduur en de gevolgen die de te nemen maatregelen hebben. De te nemen verkeersmaatregelen worden opgenomen in een verkeersplan. Hierbij worden, naast onze adviezen, de wensen van de opdrachtgever meegenomen en tevens wordt gekeken in hoeverre vergunningen noodzakelijk zijn.

Bij het opstellen van het verkeersplan wordt rekening gehouden met de mogelijke risico’s. Immers, er moet voldoende veilige werkruimte voor de medewerkers zijn en daarnaast wordt gekeken in hoeverre het verkeer nog op een veilige manier langs de werkruimte kan gaan. Indien dit laatste niet verantwoord is, is een omleiding noodzakelijk. De doorstroming van het verkeer speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Gebruikte materialen

Naast de tijdelijke verkeersmaatregelen is het soms noodzakelijk om verkeersregelaars in te zetten. Zij zullen op professionele wijze het verkeer omleiden of veilig langs de werkruimte leiden.

De meest gebruikte materialen voor het nemen van verkeersmaatregelen zijn:

  • Verkeersborden
  • Schrikhekken
  • Schilden met verzwaarde voet
  • Pionnen